پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز مرد
۱۰ فروردین, ۱۳۹۷
آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان آزادی بمدت یکسال- تاریخ انتشار ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۳۰ فروردین, ۱۳۹۷

آگهی مزایده بهره برداری از محوطه پارک مرکزی شهر

آگهی مزایده

(نوبت دوم)

شهرداری محمودآباد به استناد صورتجلسه شماره ۴۲ مورخه ۹۶/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر محمودآباد در نظر دارد بهره برداری از محوطه پارک مرکزی شهر (اخذ ورودی به ازای هر خودرو ۴۰،۰۰۰ ریال) را به مدت یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

 

۱- هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حساب درآمد شهرداری.

۲-سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت (چک، سفته، وجه نقد)

۳- قیمت پایه اجاره یکساله ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال می باشد.

۴- سایر شرایط در اسناد مزایده قید گردیده است.

۵- مهلت دریافت و ارسال پیشنهاد ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی.

۶- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

محسن رضایی

شهردار شهر ساحلی محمودآباد