شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنا ن شهرداری محمودآباد در راهپیمایی وحدت‌بخش ۲۲ بهمن حضور یافتند
۲۲ بهمن, ۱۳۹۶
پیام مشترک شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
۱ اسفند, ۱۳۹۶

آگهی مزایده جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان آزادی بمدت یکسال- تاریخ انتشار ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

شهرداری محمودآباد به اسناد مصوب شماره ۲۴ مورخه ۹۶/۱۰/۲۰ شورای شهر در نظر دارد بهره برداری از  جایگاه CNG شهرداری واقع در خیابان آزادی جنب باغ رضوان را بمدت یکسال به شرکت واجد شرایط بصورت استیجاری به شرح ذیل واگذار نماید.

۱- قیمت پایه اجاره جایگاه خ آزادی ماهانه ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیمانکاران میتوانند ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی نسبت به اخذ فرم استعلام و اسناد مزایده از شهرداری و تحویل پاکت پیشنهاد خود اقدام نماید.

سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محسن رضایی

شهردار محمودآباد