احداث کانال کوی لاله با دیواره بتنی
۱۳ شهریور, ۱۳۹۶
پدر شهیدان محمدزاده آسمانی شد
۱۹ شهریور, ۱۳۹۶

ادامه احداث کانال کوی شالیزار، آباد محله با لوله کلاف

طول کانال: ۱۲۰ متر

برآورد هزینه تقریبی: ۴۰ میلیون تومان

مدت زمان اجرا: ۳ ماه

هدف: تکمیل کانال نیمه کاره کوی شالیزار برای هدایت آب های سطحی

طراحی ، نظارت و اجرا: واحد عمران شهرداری محمودآباد