اهداف:

  • ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده‌آل
  • ارتقاء سطح دانش کیفی نزد مدیران شهری در زمینه تفکر ایده‌آل
  • زمینه سازی برای تحقق ظرفیت های بالقوه و بالفعل مثبت شهروندان (سرمایه های انسانی و اجتماعی)
  • مشارکت در ایجاد یک تمدن پیشرفته جهانی (جهان شهر و شهر های جهانی)
  • ارتباط هماهنگ با محیط زیست در همه تراز‌های شهری (واحد های مسکونی و تجاری، خیابان ها و شوارع، پارک ها و میادین، …
  • بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در زیست بوم (انرژی، امکانات طبیعی، …)
  • به حداقل رساندن زمینه های خطرخیزی مختص جوامع مدرن
  • ارائه خدمات تکنولوژیک با بالا ترین کیفیت به شهروندان
  • ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری مدبرانه از تکنولوژی های پیشرفته،  متوسط و تراز پائین  در طراحی و ساخت سازه ها و زیر ساخت‌های شهری