بازدید شهردار و مسئول واحد فنی و عمران از پل انتهای کوچه لاله خیابان شهید بهشتی
۲۰ آبان, ۱۳۹۶
بازدید میدانی شهردار از فضای سبز شهری بهمراه مسئول واحد فضای سبز و پیمانکار مربوطه
۲۲ آبان, ۱۳۹۶

بازدید محسن رضایی، شهردار محمودآباد و مسئول فنی و عمران از میدان نیمه کار امام رضا (ع) خیابان معلم

روابط عمومی شهرداری محمودآباد