بازدید میدانی شهردار از کانال خیابان ۲۰ متری منتهی به کنارگذر غربی و جدول انتهای والفجر ۴
۲۰ آبان, ۱۳۹۶
بازدید شهردار و مسئول واحد فنی و عمران از پل انتهای کوچه لاله خیابان شهید بهشتی
۲۰ آبان, ۱۳۹۶

بازدید میدانی مهندس رضایی، شهردار محمودآباد از پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی در کنارگذر غربی

👷ادامه احداث ساختمان آتش نشانی (بتن ریزی)
کارفرما: شهرداری محموآباد
نظارت : واحد عمران شهرداری
پیمانکار:شرکت راه و ساختمان ارس آذین شمال