شهردار محمودآباد: مهندس محسن رضایی

محسن رضایی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۶ برای دومین بار به عنوان شهردار محمودآباد منصوب شد.

“محسن رضایی”  علاوه بر دارا بودن تجربه مدیریت چندین ساله در بخش خصوصی، تجربه شهرداری شهرهای محمودآباد و چمستان را نیز در کارنامه درخشان خود دارد.

 گواهینامه ها و دوره های آموزشی

سوابق تحصیلی

 

 

سوابق اجرایی