آگهی مناقصه(نوبت اول) زیرسازی آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر- تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
پاکسازی انهار توسط واحد خدمات شهری شهرداری محمودآباد
۲ خرداد, ۱۳۹۷

پروژه های در حال انجام شهرداری به روایت تصویر

شهرداری محمودآباد در حال انجام پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهر است که گوشه های از این فعالیت ها را برای آگاهی شهروندان عزیز محمودآباد منتشر می کنیم.