بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی محمودآباد
۱۲ آذر, ۱۳۹۷
پیام سرپرست شهرداری محمودآباد به مناسبت روز جهانی معلولان
۱۲ آذر, ۱۳۹۷

حمیدرضا بطیاری

سرپرست شهرداری محمودآباد: حمیدرضا بطیاری

متولد: ۱/۱//۱۳۶۰                                          دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی: 

  • مسئول روابط عمومی
  • کارشناس حسابداری
  • مسئول حراست
  • فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهیدان محمدزاده شهرداری محمودآباد