سیاه پوش شدن شهر محمودآباد در سوگواری محرم حسینی+تصاویر
۲۲ شهریور, ۱۳۹۷
آغاز عملیات زیرسازی نهایی آسفالت باران ۵ در محمودآباد
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

آغاز پروژه آسفالت کوچه والفجر ۵ توسط شهرداری محمودآباد

پروژه آسفالت کوچه والفجر ۵ خیابان امام خمینی شهر محمودآباد در ادامه نهضت آسفالت شهرداری محمودآباد آغاز شد.