فراخوان ارسال طرح بنر مراسمات محرم هیئت های مذهبی محمودآباد به شهرداری
۱۱ شهریور, ۱۳۹۷
نصب اِلمان محرم در میدان شهید کاظمی محمودآباد
۲۲ شهریور, ۱۳۹۷

عملیات آسفالت بیست متری شهید کثیری منتهی به کنارگذر غربی محمودآباد

عملیات آسفالت بیست متری شهید کثیری منتهی به کنارگذر غربی توسط اداره عمران و شهرسازی شهرداری محمودآباد به پایان رسید تا برگ زرین دیگری از خدمات شهرداری محمودآباد در راستای نهضت آسفالت شهری به ثبت برسد.