عملیات آسفالت کوی باران ۸ با حضور شهردار و اعضای شورای شهر محمودآباد
۲۵ شهریور, ۱۳۹۷
پیام تبریک شهردار محمودآباد به مناسبت هفته دفاع مقدس
۴ مهر, ۱۳۹۷

آگهی مناقصه (نوبت دوم) ساماندهی پیاده روی خیابان معلم محمودآباد طرح ساسو;شهرداری محمودآباد

موضوع:  ساماندهی پیاده روی خیابان معلم طرح ساسو طبق فهرست بهای سال ۹۷ به استناد مصوب شماره ۲۲ مورخه ۹۷/۰۴/۲۴ شورای اسلامی شهر محمودآباد بر اساس طرح و نقشه ابلاغی
برآورد اولیه: به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی بحساب سپرده شهرداری بمبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
بهای خرید اسناد: بمبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مهلت اخذ و تحویل اسناد ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی
سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.
ضمنا هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود
لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
محسن رضایی- شهردار محمودآباد