جلسه کمیته درآمدی شهرداری محمودآباد با حضور سرپرست شهرداری و نماینده شورای شهر
۱۹ آذر, ۱۳۹۷
آغاز مرحله دوم طرح جهادی پاکسازی محله به محله با حضور سرپرست شهرداری
۲۵ آذر, ۱۳۹۷

آغاز بکار تعویض تیرهای روشنایی بولوار امام خمینی با حضور سرپرست شهرداری محمودآباد

تعویض تیرهای روشنایی بولوار امام خمینی پیش از ظهر امروز با حضور حمیدرضا بطیاری سرپرست شهرداری و مسئولان واحدهای زیاسازی، تأسیسات و روابط عمومی پیش از ظهر امروز آغاز شد.
این عملیات با تعویض ۱۰۰ اصله تیرهای دکوراتیو ادامه خواهد داشت.