سرپرست شهرداری محمودآباد از اجرای طرح جهادی پاکسازی محله به محله از صبح امروز خبر داد
۱۳ آذر, ۱۳۹۷
دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست شهرداری محمودآباد
۱۴ آذر, ۱۳۹۷

بازدید میدانی سرپرست شهرداری از پروژه های در حال ساخت و مطالعاتی شهری

حمید بطیاری سرپرست شهرداری محمودآباد به همراه مسئول واحد فنی و عمران شهرداری از پروژه های در حال ساخت و در حال مطالعه شهری محمودآباد بازدید و از نزدیک در جریان کم و کیف آن ها قرار گرفت.
در این بازدید که از پروژه های ساحل دارایی، کانال هدایت آب های سطحی کنارگذر غربی و پارک پاسداران صورت گرفت، سرپرست شهرداری بر سرعت بخشی به اجرای پروژه ها و نظارت بر اجرای دقیق آن تأکید کرد.