مزایده تابلوهای تبلیغاتی شهرداری محمودآباد- نوبت دوم
۵ دی, ۱۳۹۷
بازدید سرپرست شهرداری محمودآباد و برخی از مسئولان واحدها از پروژه های عمرانی
۱۲ دی, ۱۳۹۷

خرید یک دستگاه جاروب از محل عوارض پرداختی شهروندان محمودآباد

یک دستگاه جاروب به منظور تجهیز و نوسازی واحد خدمات شهری به همت شهرداری محمودآباد از محل پرداخت عوارض شهروندان این شهر خریداری و از امروز کار خود را آغاز می کند.