آغاز عملیات زیرسازی نهایی آسفالت باران ۵ در محمودآباد
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷
عملیات آسفالت کوی باران ۸ با حضور شهردار و اعضای شورای شهر محمودآباد
۲۵ شهریور, ۱۳۹۷

آغاز عملیات زیرسازی آسفالت باران ۸ شهر محمودآباد

عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه باران هشت در خیابان معلم به همت اداره عمران و شهرسازی شهرداری محمودآباد در راستای نهضت آسفالت شهرداری آغاز تا در روزهای آتی آسفالت ریزی آن انجام گیرد.