اولین نشست مشترک مدیران شهری با اصناف و اتحادیه های شهرستان
۱۶ تیر, ۱۳۹۵
محمودآباد، پارک شهرداری
۱۷ تیر, ۱۳۹۵

تصویری: نصب نیمکت در پارک طاهباز محمودآباد