شروع فاز ۲ کانال کوی امام رضا بطول تقریبی ۲۵۰ متر
۳۰ دی, ۱۳۹۵
آسفالت حاشیه رودخانه شهرود( عمران شهرداری)
۳۰ دی, ۱۳۹۵

لکه گیری کوچه های سطح شهر ( عمران شهرداری )