لکه گیری کوچه های سطح شهر ( عمران شهرداری )
۳۰ دی, ۱۳۹۵
تقدیر دکتر نبیان، معاون امور عمرانی استانداری مازندران از مهندس مسلم پور، شهردار محمودآباد
۳۰ دی, ۱۳۹۵

آسفالت حاشیه رودخانه شهرود( عمران شهرداری)