پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر
۵ تیر, ۱۳۹۶
کلنگ احداث میدان معلّم در محمودآباد به زمین زده شد
۱۳ تیر, ۱۳۹۶

آگهی مزایده بهره برداری از پارک لاله (نوبت اول)

آگهی مزایده

(نوبت اول)

شهرداری محمودآباد به استناد مصوب شماره ۱ مورخه ۹۵/۱۱/۲۷ شورای اسلامی شهر محمودآباد در نظر دارد بهره برداری از پارک لاله را به مدت ۲ سال به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می بایست مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۲۶۸۱۷۱۰۰۸ درآمد شهرداری نزد بانک صادرات شعبه مرکزی محمودآباد جهت خرید اسناد مزایده واریز و همچنین نسبت به تهیه اسناد تضمینی (وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت مزایده اقدام و تحویل شهرداری  نماید.

سایر شرایط در اسناد مزایده قید گردیده است.

متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از انتشار این آگهی نسبت به اخذ اسناد مزایده از واحد حسابداری شهرداری و همچنین تحویل پاکت پیشنهاد خود اقدام نماید.

لازم بذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۳۹۶/۴/۷

علی اصغر مسلم پور – شهردار محمودآباد