جابجایی و انتقال بیلورد در میدان شهید کاظمی محور امام
۶ شهریور, ۱۳۹۶
بازدید سرپرست شهرداری از وضعیت روشنایی پارک مرکزی و شورای اسلامی شهر
۶ شهریور, ۱۳۹۶

بازدید سرپرست شهرداری از روند گلکاری گلدان های پل خ آزادی