بازدید سرپرست شهرداری و رئیس و نائب رئیس شورا از خیابان ۱۶ متری منتهی به کنارگذر شرقی
۷ شهریور, ۱۳۹۶
حضور امام جمعه،فرماندار شهرستان محمودآباد، مسئولین شهری و استانی، سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر در مراسم کلنگ زنی پروژه تفریحی-توریستی شاپینگ مال سیمرغ
۷ شهریور, ۱۳۹۶

بازدید دهقان،سرپرست شهرداری محمودآباد از خط کشی خیابان ها و کوچه های سطح شهر توسط واحد زیباسازی