پیام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی
۱۷ آبان, ۱۳۹۶
بازدید میدانی مهندس رضایی، شهردار محمودآباد از پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی در کنارگذر غربی
۲۰ آبان, ۱۳۹۶

بازدید میدانی شهردار از کانال خیابان ۲۰ متری منتهی به کنارگذر غربی و جدول انتهای والفجر ۴